header

Contact Us

Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel  : 603-8947 1644
Fax : 603-8947 2775
Web: http://www.ppdn.upm.edu.my

 

Copyright © 2011 Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia | Tel : 603-8947 1644 | Fax : 603-8947 2775