Jaringan | PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR

» JARINGAN

Jaringan

Berkongsi kepakaran dan melaksanakan pemindahan ilmu kepada masyarakat khususnya dalam menjayakan agenda tanggungjawab sosial. Program pengantarabangsaan, aktiviti jaringan industri dan masyarakat akan direncanakan menerusi pelbagai program kesukarelawan, khidmat masyarakat, persidangan, khidmat nasihat dan perundingan supaya memberi impak terhadap jaringan PPDN.

Memantapkan dan mengukuhkan hubungan PPDN dengan institusi, masyarakat dan komuniti melalui...selanjutnya...
Paparan hasil pencapaian PPDN melalui pelbagai cabang aktiviti yang merangkumi penyelidikan,...selanjutnya...
PPDN UPM melaksanakan kursus dan seminar dalam bidang pengimejan molekul, pengimejan...selanjutnya...
B1611378467