Penyelidikan | PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR

» PENYELIDIKAN

Penyelidikan

Penyelidikan berimpak tinggi bagi menyokong aspirasi universiti di samping memberi impak kepada komuniti. Matlamat ini menyokong aktiviti pengantarabangsaan universiti, memperkukuh jaringan kepakaran melalui aktiviti penyelidikan, memacu pengkomersilan dan pemindahan teknologi seperti pelesenan dan paten.

Pengimejan molekul adalah satu bidang baru dalam pengimejan perubatan yang melibatkan pemeriksaan...selanjutnya...
Penyelidik di PPDN aktif dalam aktiviti penyelidikan. Beberapa projek penyelidikan yang dijalankan...selanjutnya...
Penglibatan beberapa penyelidik PPDN dalam konferens, seminar atau kongress banyak mendapat...selanjutnya...
SXEQFA5~